MAT
FOR FOLK
I FARTA

Det var en gang...

Bilen er ikke lenger tilgjengelig, s dette viser bare historie...

Mobilburger...
- for folk i farta!!

Ved spesielle anledninger kunne vi stille med mobilt utstyr for servere enkle retter.