Bjerkvik

MAT
FOR FOLK
I FARTA

 

Denne nettsiden er tatt ned og vil bli erstattet av en ny side.
I mellomtiden finner du vår meny og annen informasjon
på facebook:

  Det Lille Kjøkken

  Cafe & Isbar