MAT
FOR FOLK
I FARTA

   

Bjørkestua

Konferansebord og anretningsbenk i bakgrunnen
 

   

[Neste bilde]